1956 launching boat

 

1956 VanWarmer launching boat